Velkommen | Welcome

Her finner du en oversikt over samtlige utgivelser av komposisjoner og arrangementer; samt kontaktinformasjon til utgivere for bestilling.

Here you will find an overview of all published works, compositions and arrangements, as well as publisher contact information for where to order.

Innhold | Contents

Menyene på toppen av sida kan også brukes til å åpne innholdet.

The menus on the top right of the page can also be used to access the content.