Søkeresultat : blandetkor

Forlag: Nummer: Utgitt: Komponist: Arrangør: Tittel: Besetning: Språk: Kommentar:
Cantando
C-3426
2014
Olav Sande
S. Eielsen
Mot soleglad
SATB
Norsk
Det stig av hav eit alveland
M.H.
M-H 3558
2013
Mats Paulson
S. Eielsen
Visa vid vindens ängar
SATB con div
Skandinavisk
Arrangementet bestilt av Musikk-Husets Forlag A/S til "Korsang på grensen 1"
M.H.
M-H 3358
2013
Alexander Rybak
S. Eielsen
Resan til dig!
SATB con div
Skandinavisk
Arrangementet bestilt av Musikk-Husets Forlag A/S til "Korsang på grensen 1"
M.H.
M-H 3558
2013
Otto Nilsen
S. Eielsen
En grønnmalt benk
SATB
Norsk
Arrangementet bestilt av Musikk-Husets Forlag A/S til "Korsang på grensen 1"
M.H.
M-H 3558
2013
Emfrid Ahlin
S. Eielsen
Hva var vel livet uten deg?
SATB
Norsk
Arrangementet bestilt av Musikk-Husets Forlag A/S til "Korsang på grensen 1"
M.H.
M-H 3509
2011
K. Hauger
S. Eielsen
Tre yndige små mus
SATB con div
Norsk
Cantando
C2711
2009
Sigvart Dagsland
S .Eielsen
Alt eg såg...
SATB
Norsk
M.H.
M-H 3340 Bl.korbibl. nr. 505
2008
Mikael Wiehe
S. Eielsen
Välkommen nya liv
SATB
Skandinavisk
Cantando
C-2203
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
Du fatter ej Bølgernes evige Gang (Opus 5 Nr. 2)
SATB
Norsk
Fra samlingen Grieg: Korverker for blandet kor a cappella.
Cantando
C-2203
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
Sang paa Fjeldet (Opus 10 Nr.4)
SATB
Norsk
Fra samlingen Grieg: Korverker for blandet kor a cappella.
Cantando
C-2203
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
Vandring i Skoven (Opus 18 Nr. 1)
SATB
Norsk
Fra samlingen Grieg: Korverker for blandet kor a cappella.
Cantando
C-2203
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
Hytten (Opus 18 Nr. 7)
SATB
Norsk
Fra samlingen Grieg: Korverker for blandet kor a cappella.
Cantando
C-2202
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
A Dream (Opus 48 Nr. 6)
SATB
Engelsk
From Grieg: Collection for Mixed Voices A cappella.
Cantando
C-2202
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
Among Roses (Opus 39 Nr.4)
SATB
Engelsk
From Grieg: Collection for Mixed Voices A cappella.
Cantando
C-2202
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
Christmas Snow (Opus 49 Nr. 5)
SATB
Engelsk
From Grieg: Collection for Mixed Voices A cappella.
Cantando
C-2201
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
Das Meer (Opus 61 Nr. 1)
SATB
Tysk
Aus Grieg: Werke für gemischten Chor a cappella.
Cantando
C-2203
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
De norske fjelde (Opus 61 Nr. 6)
SATB
Norsk
Fra samlingen Grieg: Korverker for blandet kor a cappella.
Cantando
C-2201
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
Der Spatz (EG 152d)
SATB
Tysk
Aus Grieg: Werke für gemischten Chor a cappella.
Cantando
C-2201
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
Der Weihnachtsbaum (Opus 61 Nr. 2)
SATB
Tysk
Aus Grieg: Werke für gemischten Chor a cappella.
Cantando
C-2201
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
Des Dichters Herz (Opus 5 Nr. 2)
SATB
Tysk
Aus Grieg: Werke für gemischten Chor a cappella.
Cantando
C-2203
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
Det første Møde (Opus 21 Nr. 1)
SATB
Norsk
Fra samlingen Grieg: Korverker for blandet kor a cappella.
Cantando
C-2201
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
Die Hütte (Opus 18 Nr. 7)
SATB
Tysk
Aus Grieg: Werke für gemischten Chor a cappella.
Cantando
C-2201
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
Die norwegischen Berge (Opus 61 Nr. 6)
SATB
Tysk
Aus Grieg: Werke für gemischten Chor a cappella.
Cantando
C-2201
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
Die Prinzessin (EG 133)
SATB
Tysk
Aus Grieg: Werke für gemischten Chor a cappella.
Cantando
C-2201
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
Ein Traum (Opus 48 Nr. 6)
SATB
Tysk
Aus Grieg: Werke für gemischten Chor a cappella.
Cantando
C-2203
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
En Drøm (Opus 48 Nr. 6)
SATB
Norsk
Fra samlingen Grieg: Korverker for blandet kor a cappella.
Cantando
C-2201
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
Erstes Begegnen (Opus 21 Nr. 1)
SATB
Tysk
Aus Grieg: Werke für gemischten Chor a cappella.
Cantando
C-2202
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
Farmyard-Song (Opus 61 Nr.3 )
SATB
Engelsk
From Grieg: Collection for Mixed Voices A cappella.
Cantando
C-2201
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
Fischerweise (Opus 61 Nr. 4)
SATB
Tysk
Aus Grieg: Werke für gemischten Chor a cappella.
Cantando
C-2202
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
Fisherman's Song (Opus 61 Nr. 4)
SATB
Engelsk
From Grieg: Collection for Mixed Voices A cappella.
Cantando
C-2203
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
Fiskervise (Opus 61 Nr, 4)
SATB
Norsk
Fra samlingen Grieg: Korverker for blandet kor a cappella.
Cantando
C-2203
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
Havet (Opus 61 Nr. 1)
SATB
Norsk
Fra samlingen Grieg: Korverker for blandet kor a cappella.
Cantando
C-2203
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
Jule-Sne (Opus 49 Nr. 5)
SATB
Norsk
Fra samlingen Grieg: Korverker for blandet kor a cappella.
Cantando
C-2201
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
Lied am Felsen (Opus 10 Nr. 4)
SATB
Tysk
Aus Grieg: Werke für gemischten Chor a cappella.
Cantando
C-2201
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
Lockweise (Opus 61 Nr. 3)
SATB
Tysk
Aus Grieg: Werke für gemischten Chor a cappella.
Cantando
C-2203
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
Lok (Opus 61 Nr. 3)
SATB
Norsk
Fra samlingen Grieg: Korverker for blandet kor a cappella.
Cantando
C-2203
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
Millom Rosor (Opus 39 Nr. 4)
SATB
Norsk
Fra samlingen Grieg: Korverker for blandet kor a cappella.
Cantando
C-2202
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
Moonlit Forest (Opus 18 nR. 1)
SATB
Engelsk
From Grieg: Collection for Mixed Voices A cappella.
Cantando
C-2201
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
Morgengebet in der Schule (EG 139)
SATB
Tysk
Aus Grieg: Werke für gemischten Chor a cappella.
Cantando
C-2202
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
Morning Prayer at School (EG 139)
SATB
Engelsk
From Grieg: Collection for Mixed Voices A cappella.
Cantando
C-2203
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
Mørgenbøn paa Skolen (EG 139)
SATB
Norsk
Fra samlingen Grieg: Korverker for blandet kor a cappella.
Cantando
C-2203
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
Prinsessen (EG 133)
SATB
Norsk
Fra samlingen Grieg: Korverker for blandet kor a cappella.
Cantando
C-2203
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
Sang til juletræet (Opus 61 Nr. 2)
SATB
Norsk
Fra samlingen Grieg: Korverker for blandet kor a cappella.
Cantando
C-2202
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
Song on the Mountain (Opus 10 Nr.4)
SATB
Engelsk
From Grieg: Collection for Mixed Voices A cappella.
Cantando
C-2203
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
Sporven (EG 152d)
SATB
Norsk
Fra samlingen Grieg: Korverker for blandet kor a cappella.
Cantando
C-2202
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
The Christmas Tree (Opus 61 Nr. 2)
SATB
Engelsk
From Grieg: Collection for Mixed Voices A cappella.
Cantando
C-2202
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
The Cottage (Opus 18 Nr. 7)
SATB
Engelsk
From Grieg: Collection for Mixed Voices A cappella.
Cantando
C-2202
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
The First Meeting (Opus 21 Nr. 1)
SATB
Engelsk
From Grieg: Collection for Mixed Voices A cappella.
Cantando
C-2202
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
The Norwegian Mountains (Opus 61 Nr. 6)
SATB
Engelsk
From Grieg: Collection for Mixed Voices A cappella.
Cantando
C-2202
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
The Ocean (Opus 61 Nr. 1)
SATB
Engelsk
From Grieg: Collection for Mixed Voices A cappella.
Cantando
C-2202
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
The Poet's Heart (Opus 5 Nr. 2)
SATB
Engelsk
From Grieg: Collection for Mixed Voices A cappella.
Cantando
C-2202
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
The Princess (EG 133)
SATB
Engelsk
From Grieg: Collection for Mixed Voices A cappella.
Cantando
C-2202
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
The Sparrow (EG 152d)
SATB
Engelsk
From Grieg: Collection for Mixed Voices A cappella.
Cantando
C-2201
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
Unter Rosen (Opus 39 Nr. 4)
SATB
Tysk
Aus Grieg: Werke für gemischten Chor a cappella.
Cantando
C-2201
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
Waldwanderung (Opus 18 Nr. 1)
SATB
Tysk
Aus Grieg: Werke für gemischten Chor a cappella.
Cantando
C-2201
2007
Edv. Grieg
S. Eielsen
Weihnachtsschnee (Opus 49 Nr. 5)
SATB
Tysk
Aus Grieg: Werke für gemischten Chor a cappella.
Cantando
C-1028
2006
Diverse
S. Eielsen
Lett for kor Hefte 2 12 kjente julesanger Bern Jesus i en krybbe lå Du grønne, glitrende tre, god dag! Englar kved i høge kor En frelser er oss født i dag En krybbe var vuggen Gud sin egen sønn oss gav Høyr kor englar syng frå sky I dag er fødd ein frelsar stor Jeg løfter opp til Gud min sang Joleklokker over jorda Nå er frelsens dag opprunnet Nå vandrer fra hver en verdenskrok O, du herlige Å, du heilage
SABar
Norsk
Cantando
C-1020
2005
Tysk folkevise
S. Eielsen
Din tanke er fri
(Norsk tekst: Alf Cranner)
SABar
Norsk
Cantando
C-1043
2004
Egil Monn-Iversen
S. Eielsen
Vise i vinterlys (Tekst: Erik Bye)
SATB
Norsk
Cantando
+ Wessmans Musikförlag C-1032
2004
J. Olsen
S. Eielsen
Fly on the wings of love
SATB
Engelsk
Cantando
C-1032
2003
J. Olsen
S. Eielsen
Fly on the wings of love (with acc.)
SATB
Engelsk
Også utgitt på Wessmans Musikförlag 620 30 Slite, Sverige
order@wessmans.com
Cantando
C-0977
2002
S. Eielsen
"Vi skåler"
5 skåleviser
Utgaver også for SSAA og TTBB.
Alle arrangementene kan brukes samtidig om ønskelig.
SATB
Norsk
Cantando
C-0826
2002
S. Eielsen
4 motetter
Kvar den som kallar på Herrens namn (SABar + orgel)
Ved Kristus ville Gud forsona alle ting (SABar + orgel)
For Kristus gav seg sjølv for oss (SABar + orgel)
Dei som sår med tårer (SATB + orgel)
SATB
Norsk
Cantando
C-1014
2002
S. Eielsen
Mannen han skulle til skogen gå
(Folkevise fra Vesterålen)
SATB
Norsk
Cantando
C-1037
2002
J. R. Weber
S. Eielsen
Å var jeg en sangfugl
SATB
Norsk
Cantando
C-1135
2002
S. Eielsen
Three Christmas Carols 1. Deck the halls 2. The first Noel 3. We wish you a merry Christmas
SATB
Engelsk
Cantando
C-1021
2002
S. Eielsen
Oh! Dear! (with piano) (English folktune)
SABar
Engelsk
SABar + piano
NMI
2000
S. Eielsen
Grass, Flower, Tree and Human Being
(Text: Charles Racine Bergesen)
Gras, Blumen, Bäume und Menschen
(Til tysk: Arne Kildal)
SATB
Engelsk, Tysk
Bidrag komposisjonskonkurranse Nordisk-Baltisk Korfestival Skien 2000 ("honourable mention")
NMI
2000
S. Eielsen
OUT OF DARKNESS HOPE DAWNS
I ...a dismal and fearful night... SATB
II ...the darkness falls from the wings of night... TTBB
III ...wait and watch the eastern skies... SSAA
IV ...but a dream within a dream... SATB
SATB
Engelsk
Cantando
C-0431-6
1999
S. Eielsen
Fredens Gud
(SABar, orgel og obligatinstr.)
SABar
Norsk
Cantando
C-0430-9
1999
S. Eielsen
Fredens Gud
(SATB, orgel og obligatinstr.)
SATB
Norsk
Cantando
C-0469-9
1999
A. Langøien
S. Eielsen
Gullbrudeparet
SATB
Norsk
Arr.-et bestilt av komponisten.
Cantando
C-0468-2
1999
A. Langøien
S. Eielsen
Gyngesang
SATB
Norsk
Arr.-et bestilt av komponisten.
Cantando
C-0337-1
1998
R. Schumann
S. Eielsen
5 Lieder m/klaver
1. Volksliedchen/I hagen op.51 Nr.2
2. Der Abendstern/Aftenstjernen Op.79 Nr.1
3. Freisinn/Friskt mot! Op.25 Nr.2
4. Erstes Grün/Vår Op.35 Nr.4
5. Wanderlied/Vandresang Op.35 Nr.3
(Norsk tekst: Arne Kildal)
SATB
Norsk, Tysk
M.H.
Blandetkorbibl. nr. 400
1998
S. Eielsen
Brøllopsmarsj fra Inntrøndelag
(Arr.-et kan fremføres sammen med utgavene for SABar/SSAA/SSA/TTBB)
SATB
Norsk
M.H.
Musikk for skolen nr. 51
1998
S. Eielsen
Brøllopsmarsj fra Inntrøndelag
(Arr.-et kan fremføres sammen med utgavene for SATB/SSA/SSAA/TTBB)
SABar
Norsk
M.H.
Blandetkorbibl. 399
1998
S. Eielsen
Kyrie
(Tekst: Heidi Strand Harboe)
SATB
Norsk
Cantando
C-0110-0
1997
L. v. Beethoven
S. Eielsen
6 Gellert-lieder op. 48 m/klaver
1. Bitten/Bønn
2. Die Liebe des Nächsten/Nestekjærlighet
3. Vom Tode/Om døden
4. Die Ehre Gottes aus der Natur/Skaperverket priser Gud
5. Gottes Macht und Vorsehung/Guds makt
6. Busslied/Syndsbekjennelse
(Originaltekst: Christian F. Gellert)
(Norsk tekst: Arne Kildal)
SATB
Norsk, Tysk
NMI
1997
S. Eielsen
Frühling/Vår
(Tekst: Wilhelm Müllerm)
(Norsk tekst: Arne Kildal)
SATB
Norsk, Tysk
Cantando
C-0160-5
1997
Religiøs folketone fra Ryfylke
S. Eielsen
Jeg vet en hvile så skjønn og lang
SATB
Norsk
Cantando
C-0161-2
1997
Religiøs folketone fra Ryfylke
S. Eielsen
Maria, hun er en jomfru ren
SATB
Norsk
NMI
1997
S. Eielsen
Remember
(Tekst: Christina G. Rossetti)
SATB
Engelsk
Cantando
C-0112-4
1997
S. Eielsen
Tre julesanger for blandet kor/Drei Weihnahchtslieder für gemischten Chor
1. Stille faller det sne/Leise rieselt der Schnee
2. Hva er det som hender?/Was soll das bedeuten?
3. Kom, alle hyrder/Kommet, ihr Hirten
(Norsk tekst: Arne Kildal)
SATB
Norsk, Tysk
Cantando
C-0010-3 "Lett for kor" Hefte 1
1996
S. Eielsen
12 julesanger for SABar
1. Det hev ei rose sprunge
2. Det kimer nå til julefest
3. Et barn er født i Betlehem/Eit barn er født i Betlehem
4. Jeg synger julekvad/Eg synger jolekvad
5. Mitt hjerte alltid vanker
6. Glade jul/Glade jol
7. Jeg er så glad hver julekveld/Eg er så glad kvar jolekveld
8. No koma Guds englar
9. Bryt ut i sang
10. Deilig er den himmel blå/Fager er den himmel blå
11. Nå tennes tusen julelys
12. Gled deg, du jord
SABar
Norsk
Cantando
C-0003-5
1996
Religiøs folketone fra Rogaland
S. Eielsen
Akk Fader, la ditt ord, din ånd
SATB
Norsk
Cantando
C-0011-0
1996
S. Eielsen
Fire tyske julesanger/Vier deutsche Weihnachtslieder
1. Et skip med nåde lastet/Es kommt ein Schiff, geladen
2. Å, Jesusbarn, sov!/O Jesulein zart
3. Maria gikk i torneskog/Maria durch ein Dornwald ging
4. Å, engler kom/Susani, susani
(Norsk tekst: Arne Kildal)
SATB
Norsk, Tysk
Lyche Ed.
Blandetkor nr. 141
1996
Kaare Skaala
S. Eielsen
Før du går
SATB
Norsk
Lyche Ed.
Blanderkor nr. 139
1996
S. Eielsen
Gamle Karen
(Tekst: Torvald Tu)
SATB
Norsk
Cantando
C-0000-4
1996
S. Eielsen
Gjennom torner (En jule-legende i tre deler)
For to solister, unisont kor og piano
(PARTITUR/KORSTEMME)
(Tekst: Arne Kildal)
SATB
Norsk
Kan fremføres i scenisk versjon eller konsertversjon av barn, ungdom og voksne hver for seg eller sammen
Lyche Ed.
Blandetkor nr. 140
1996
S. Eielsen
Han Ola gjekk og rusla
(Tekst: Torvald Tu)
SATB
Norsk
N.M.O.
10792
1995
S. Eielsen
3 Spring Songs
1. Song on May Morning (Text: John Milton)
2. Slow spring (Text: Katharine Tynan)
3. Lovers love the spring (Text: William Shakespeare)
SATB
Engelsk
N.M.O.
10791
1995
H. Cannon
S. Eielsen
Bill Bailey
SATB
Engelsk
Cantando
C-9534
1995
Religiøs folketone fra Forsand, Rogaland
S. Eielsen
Guds igjenfødte, nylevende sjele
SATB
Norsk
N.M.O.
10783
1995
S. Eielsen
Hurra for deg som fyller ditt år
SATB
Norsk
N.M.O.
10786
1995
M. Charpentier
S. Eielsen
Lovsang (Vi priser deg alle, Herre)
("Eurovisjonsvignetten")
(Norsk originaltekst: Arne Kildal)
SATB
Norsk
NMI
1995
S. Eielsen
Nightingales
(Tekst: Robert Bridges)
SATB
Engelsk
Cantando
C-9535
1995
Religiøs folketone fra Rogaland
S. Eielsen
Når mitt øie, trett av møie
SATB
Norsk
Cantando
C-9511
1995
S. Eielsen
Young people, enjoy your youth
(1.pris komposisjonskonkurranse til den første Sandnes Korfestival 1995)
Kan fremføres sammen med utgave for SSAA og TTBB
SATB
Engelsk
N.M.O.
10717
1994
S. Eielsen
Bruremarsj fra Os (Østerdalen)
SATB
Norsk
M.H.
Blandetkorbibl. 365
1994
S. Eielsen
Lat hyllingsrop lyda for Herren! (Salme 100)
SATB
Norsk
M.H.
Blandetkorbibl. nr. 351
1994
Religiøs folketone
S. Eielsen
Nu rinner solen opp
SATB
Norsk
N.M.O.
10444
1993
S. Eielsen
Bruremarsj fra Valdres
SATB
Norsk
N.M.O.
10657
1993
B. Ahlfors
S. Eielsen
Har du visor, min vän/Du har viser, min ven?
(Nynorsk tekst: Karl Fjogstad)
SATB
Skandinavisk
M.H.
3-st. korsanger nr. 3
1993
S. Eielsen
Kråkevisa
SABar
Norsk
Lyche Ed.
1016 Blandetkor nr. 136
1993
S. Eielsen
Springar fra Bergen
SATB
Norsk
M.H.
3-st. korsanger nr. 2
1993
S. Eielsen
Truls med bogen
SABar
Norsk
Lyche Ed.
1011 Blandetkor nr. 133
1992
S. Eielsen
Bruremarsj frå Gjesdal
SABar
Norsk
Lyche Ed.
1012 Blandetkor nr. 134
1992
S. Eielsen
Bruremarsj frå Jelsa
SABar
Norsk
M.H.
Blandetkorbibl. nr. 349
1992
Religiøs folketone fra Time
S. Eielsen
Der site ein fuggel
SATB
Norsk
N.M.O.
10484
1992
R. Parker, H. Charles
S. Eielsen
We'll meet again
SATB
Engelsk
Cantando
C0505 til CO512
1991
S. Eielsen
De umulige
Tekst: Gunnar Roalkvam
SATB
Norsk
8 sanger: De umulige C0511, Kan eg gjørr någe med det? C0505, Mange bler møje C0506, Individualisten C0507, Eineren EInar C0508, Ongane vett det C0510, Snøklokker C0510, Tidå har tid te adle C0512
Bestilt av Stavanger Sosialistiske Kor med støtte av Rikskonsertene Urfremføring Folken, Stavanger 10. mars -90
N.M.O.
10296
1990
G. Wennerberg
S. Eielsen
Man borde inte sofva/Man burde ikke sove
(Norsk tekst: Arne Kildal)
SATB
Norsk
N.M.O.
10142
1990
W. Kent
S. Eielsen
The White Cliffs of Dover
SATB
Engelsk
N.M.O.
10308
1990
S. Eielsen
This is the day the Lord has made (Psalm 118, 24+29)
SATB
Engelsk
N.M.O.
10141
1990
H. Schmidt
S. Eielsen
Try to remember
SATB
Engelsk
N.M.O.
10294
1990
S. Eielsen
Veslegut skal sove no (m/sopran solo)
SATB
Norsk
N.M.O.
10106
1989
Edvard Grieg
S. Eielsen
3 Haugtussasongar op. 67
1. Veslemøy
2. Møte
3. Vond dag
(Tekst: Arne Garborg)
SATB
Norsk
Cantando
Blandetkor nr. 578
1989
Tore Littmarck
S. Eielsen
Jag har ofta frågor, Herre
SATB
Skandinavisk
Opprinnelig forlag Concordia: Fra april -04: Forhandles via Cantando.
N.M.O.
10172
1989
S. Eielsen
Jord og himmel, syng i dag (m/klaver eller orgel)
(Gammel bøhmisk julesang)
SATB
Norsk
N.M.O.
10203
1989
S. Eielsen
Kling no, klokka
SATB
Norsk
N.M.O.
10140
1989
H. Carmichael
S. Eielsen
Stardust
SATB
Engelsk
N.M.O.
10147
1989
S. Eielsen
Ye banks and braes/Å, blide bakker
(Skotsk/norsk tekst: Arne Kildal)
SATB
Engelsk
M.H.
Blandetkorbibl. nr. 323
1988
S. Eielsen
To folketoner
1. Gjendines bånlåt
2. Inga Litimor
SATB
Norsk
M.H.
Blandetkorbibl. 316
1988
S. Eielsen
Tre folkeviser fra Rogaland
1. Kråkevise
2. Svein Svane
3. Adle sine menne
SATB
Norsk
M.H.
Blandetkorbibl. nr. 321
1988
S. Eielsen
Truls med bogen
SATB
Norsk
M.H.
Blandetkorbibl. nr. 322
1988
S. Eielsen
Two negro spirituals
1. Standin'in the need of pray'r
2. I'm gonna sing
SATB
Engelsk
N.M.O.
10090
1988
Irving Berlin
S. Eielsen
White Christmas
SATB
Engelsk
N.M.O.
10003
1987
S. Eielsen
Early one morning/Tidlig en morgen
(Engelsk/norsk tekst: Arne Kildal)
SATB
Norsk, Engelsk
N.M.O.
9928
1987
Erna Tauro
S. Eielsen
Höstvisa (m/solo)
SATB
Norsk
N.M.O.
9946
1987
S. Eielsen
Jeg påkalte ditt navn, Herre (Klagesangene 3,55-58)
SATB
Norsk
N.M.O.
9947
1987
S. Eielsen
Kom, lat oss jubla for Herren (Salme 95,1-7)
SATB
Norsk
N.M.O.
9986
1987
S. Eielsen
Når strie stormar mot deg jagar
(Tekst: Alfred Hauge)
SATB
Norsk
N.M.O.
9999
1987
H. Arlen
S. Eielsen
Over the rainbow
SATB
Engelsk
N.M.O.
10004
1987
S. Eielsen
To folkeviser fra Norden
1. Vem kan segla (Svensk)
2. Taivas on sininen/Himlen er blå ved dag
(Finsk/norsk tekst: Arne Kildal)
SATB
Skandinavisk
N.M.O.
9911
1987
S. Eielsen
To folkeviser fra Rogaland
1. Siri-visa
2. Setja meg på sullarkrakk
SATB
Norsk
N.M.O.
9706
1986
S. Eielsen
Ballade/Voggesong
(Tekst: Åse-Marie Nesse)
SATB
Norsk
N.M.O.
9770
1986
S. Eielsen
The Lord is my shepherd (Psalm 23)
SATB
Engelsk
N.M.O.
Under utgivelse
0000
H. Kiran
S. Eielsen
6 viser 1. Alle sommars 2. Vår vestpå 3. Ei fin lita vise 4. Dropleregn 5. Ei sild og ei til 6. Ny vise om gamle gleder
SATB
Norsk