Søkeresultat : diverse

Forlag: Nummer: Utgitt: Komponist: Arrangør: Tittel: Besetning: Språk: Kommentar:
N.M.O.
11254
1999
Halvor Lunde, Steinar Eielsen
Min egen ETYDEBOK Klarinett
Instrumental
Norsk
Lærebok/spillebok
N.M.O.
10905
1996
Halvor Lunde, Steinar Eielsen
Min egen klarinettskole 4
Instrumental
Norsk
NMI
1995
S .Eielsen
Konsaka
Instrumental
Melodisk slagverk + div. slagverk og klarinettist (Eb, Bb og Bassklar.)
Bestilt av Rikskonsertene til førskoleturné Aust-Agder høsten -95
Urfremføring 4.sept. -95 Tromøya
N.M.O.
10669
1993
Halvor Lunde, Steinar Eielsen
24 julesanger arrangert for klarinettkvartett
Instrumental
Norsk
Lærebok/spillebok
N.M.O.
10632
1993
Halvor Lunde, Steinar Eielsen
Min egen klarinettskole 3
Instrumental
Norsk
N.M.O.
10597
1993
Tilrettelagt av Steinar Eielsen
På klarinett jeg spiller...
Instrumental
Norsk
Lærebok/spillebok.
Polyhymnia Buch und Musikverlag
NMO10597 T
1993
Herausgegeben von Steinar Eielsen
Spaß mit meiner Klarinette
Instrumental
Tysk
Lærebok/spillebok.
N.M.O.
10527
1992
Halvor Lunde, Steinar Eielsen
Min egen klarinettskole 2
Instrumental
Norsk
N.M.O.
10469
1991
Halvor Lunde, Steinar Eielsen
Min egen klarinettskole 1
Instrumental
Norsk