Søkeresultat : komposisjoner

Forlag: Nummer: Utgitt: Komponist: Arrangør: Tittel: Besetning: Språk: Kommentar:
M.H.
M-H 3457
2011
S. Eielsen
Kyrie
Trompet og orgel
NMI
2011
S. Eielsen
”A dream within a dream?”
Solo fløyte
Tilegnet og urfremført av Elisabeth Barstad
Gand kirke 28/3-12
NMI
2010
S. Eielsen
I einsemds skogar
Tekst: Anna Sandnes
SSAA m/fløyte obligat+ triangel
Norsk
Tilegnet Kvinnekoret Concentus, Sandnes
Urfremføring Lura kirke, Sandnes 30/5-10
NMI
2010
S. Eielsen
Hald draumen levande / Keep your dreams alive
Solister, 3 kor + 2 slagverkgrupper
For samtlige elever ved Vågen vgs. og elever fra Sandnes Kulturskole Bestilt av Vågen videregående skole, Sandnes til åpningen av skolen høsten 2010
Ikke utgitt
2009
S. Eielsen
Perlevenn
Mezzo og klarinettist
Bestilt av Rikskonsertene til barnehageturne i Aust-Agder 2009
NMI
2004
S. Eielsen
Fantasia sonora
Cello og piano
Bestilt av Benedicte Palko + cellist til Norges- turné høst-04
Cantando
C-1013
2003
div. komp./S. Eielsen
S. Eielsen
Mellom bakkar og berg
Tekst: Arne Kildal etter Ivar Aasen
Barne- og ungdomskor
Norsk
Barnekor + piano
Cantando
C-0826
2002
S. Eielsen
4 motetter
Kvar den som kallar på Herrens namn (SABar + orgel)
Ved Kristus ville Gud forsona alle ting (SABar + orgel)
For Kristus gav seg sjølv for oss (SABar + orgel)
Dei som sår med tårer (SATB + orgel)
SATB
Norsk
Cantando
C-0907-6 (Partitur)
2002
S. Eielsen
SAND + VANN = SANT
(Tekst: Gunnar Roalkvam)
Barne- og ungdomskor
Norsk
Bestilt av Stavanger Kulturskole og Norsk Barnemuseum til åpningen av museet 24/11-01.
Cantando
C-0853-6
2001
S .Eielsen
Intrada
Orgel
Bestilt av Madlamark menighet til orgelinnvielse 25/2-01 Urfremføring Madlamark krk. v/Vidar Vikøren
NMI
2001
S. Eielsen
Huldas etegilde
(Tekst: Hulda Garborg, frå "Heimestell")
Satser:
"...den som surmular..."
"Sopp"
"Salat"
"Brød/Gjær (Gjestr)"
"Kanin"
"Drykk"
SSAA
Norsk
NMI
2000
S. Eielsen
...and the night shall be filled with music...
Piano solo
Bestilt av Benedicte Palko til hennes solokonsert i Troldsalen under Festspillene i Bergen 2. juni 2000; urfremføring Finansiert av Det Norske Komponistfond.
NMI
2000
S. Eielsen
...the darkness falls from the wings of night...
TTBB
Engelsk
III sats fra OUT OF DARKNESS HOPE DAWNS for SATB
NMI
2000
S. Eielsen
...wait and watch the eastern skies...
SSAA
Engelsk
II sats fra OUT OF DARKNESS HOPE DAWNS for SATB
NMI
2000
S. Eielsen
Grass, Flower, Tree and Human Being
(Text: Charles Racine Bergesen)
Gras, Blumen, Bäume und Menschen
(Til tysk: Arne Kildal)
SATB
Engelsk, Tysk
Bidrag komposisjonskonkurranse Nordisk-Baltisk Korfestival Skien 2000 ("honourable mention")
NMI
2000
S. Eielsen
OUT OF DARKNESS HOPE DAWNS
I ...a dismal and fearful night... SATB
II ...the darkness falls from the wings of night... TTBB
III ...wait and watch the eastern skies... SSAA
IV ...but a dream within a dream... SATB
SATB
Engelsk
Cantando
C-0431-6
1999
S. Eielsen
Fredens Gud
(SABar, orgel og obligatinstr.)
SABar
Norsk
Cantando
C-0430-9
1999
S. Eielsen
Fredens Gud
(SATB, orgel og obligatinstr.)
SATB
Norsk
NMI
1999
S. Eielsen
The Bells (III) "Hear the loud alarum bells" + Tabular Bells (a1/d1) + suspended cymbal
(Tekst: Edgar Allan Poe)
SSAA
Engelsk
M.H.
Blandetkorbibl. 399
1998
S. Eielsen
Kyrie
(Tekst: Heidi Strand Harboe)
SATB
Norsk
Cantando
C-0174-5
1998
S. Eielsen
No plantar kvinna m/obligat klarinett i A
(Tekst: Halldis Moren Vesaas)
SSAA
Norsk
Cantando
C-0002-8 (Partitur) C-0388-3 (Korstemme)
1998
S. Eielsen
Smørøyet blunker (Tekst: Nils-Fredrik Nielsen)
1. Smørøyet blunker
2. Ro, ro, ro nå inn
3. Hikke, nyse, rape...
1.-, 2.- og/eller 3.- stemmig kor m/piano og slagverkinstrumenter.
Barne- og ungdomskor
Norsk
NMI
1997
S. Eielsen
Frühling/Vår
(Tekst: Wilhelm Müllerm)
(Norsk tekst: Arne Kildal)
SATB
Norsk, Tysk
Cantando
C-0073-8
1997
S. Eielsen
Katten
(Tekst: Arne Kildal)
1.-, 2 .- og/eller 3.- stemmig kor m/piano
Barne- og ungdomskor
Norsk
NMI
1997
S. Eielsen
Remember
(Tekst: Christina G. Rossetti)
SATB
Engelsk
Cantando
C-0072-1
1997
S. Eielsen
Såpebobler (Tekst: Gunnar Roalkvam)
1.-, 2,- og/eller 3.- stemmig kor m/piano
Vinnerbidrag Norges Barne- og Ungdomskorforbunds komposisjonskonkurranse 1997.
Barne- og ungdomskor
Norsk
Cantando
C-0000-4
1996
S. Eielsen
Gjennom torner
(En jule-legende i tre deler)
For to solister, unisont kor og piano
(PARTITUR/KORSTEMME)
(Tekst: Arne Kildal)
SSAA
Norsk
Kan fremføres i scenisk versjon eller konsertversjon av barn, ungdom og voksne hver for seg eller sammen.
Cantando
C-0000-4
1996
S. Eielsen
Gjennom torner (En jule-legende i tre deler)
(Tekst: Arne Kildal)
To solister, unisont kor og piano
(PARTITUR/KORSTEMME)
Barne- og ungdomskor
Norsk
Kan fremføres i scenisk versjon eller konsertversjon av barn, ungdom og voksne hver for seg eller sammen.
Cantando
C-0000-4
1996
S. Eielsen
Gjennom torner (En jule-legende i tre deler)
For to solister, unisont kor og piano
(PARTITUR/KORSTEMME)
(Tekst: Arne Kildal)
SATB
Norsk
Kan fremføres i scenisk versjon eller konsertversjon av barn, ungdom og voksne hver for seg eller sammen
Cantando
C-0000-4
1996
S. Eielsen
Gjennom torner (En jule-legende i tre deler)
For to solister, unisont kor og piano
(PARTITUR/KORSTEMME)
(Tekst: Arne Kildal)
TTBB
Norsk
Kan fremføres i scenisk versjon eller konsertversjon av barn, ungdom og voksne hver for seg eller sammen.
N.M.O.
10792
1995
S. Eielsen
3 Spring Songs
1. Song on May Morning (Text: John Milton)
2. Slow spring (Text: Katharine Tynan)
3. Lovers love the spring (Text: William Shakespeare)
SATB
Engelsk
Cantando
C-9553
1995
S. Eielsen
Astronautar
(Tekst: Åse Marie Nesse)
(2. pris Kjerulf-konkurransen 1995)
TTBB
Norsk
NMI
1995
S. Eielsen
Nightingales
(Tekst: Robert Bridges)
SATB
Engelsk
NMI
1995
S. Eielsen
Vandrestjerner
(Tekst: Åse-Marie Nesse)
SSAA
Norsk
Cantando
C-0173-5
1995
S. Eielsen
Vandrestjerner
(Tekst: Åse-Marie Nesse)
SSAA
Norsk
Cantando
C-9513
1995
S. Eielsen
Young people, enjoy your youth
(1. pris komposisjonskonkurranse til den første Sandnes Korfestival 1995)
Kan fremføres sammen med utgave for SSAA og SATB.
TTBB
Engelsk
Cantando
C-9511
1995
S. Eielsen
Young people, enjoy your youth
(1.pris komposisjonskonkurranse til den første Sandnes Korfestival 1995)
Kan fremføres sammen med utgave for SSAA og TTBB
SATB
Engelsk
Cantando
C-9512
1995
S. Eielsen
Young people, enjoy your youth
(1.pris komposisjonskonkurranse til Sandnes Korfestival 1995)
Kan fremføres sammen med utgave for SATB og TTBB.
SSAA
Engelsk
NMI
1995
S .Eielsen
Konsaka
Instrumental
Melodisk slagverk + div. slagverk og klarinettist (Eb, Bb og Bassklar.)
Bestilt av Rikskonsertene til førskoleturné Aust-Agder høsten -95
Urfremføring 4.sept. -95 Tromøya
M.H.
Blandetkorbibl. 365
1994
S. Eielsen
Lat hyllingsrop lyda for Herren! (Salme 100)
SATB
Norsk
Ikke utgitt
1994
S. Eielsen
Har du hørt det?
Tekst: Trond Brænne
Barne- og ungdomskor
Norsk
Unisont barnekor m/klaver + diskant-/understemmer, div. slagverkinstr. ad lib.
Bestilling fra NOBU (Norges Barne- og Ungdomskorforbund) i anledning forbundets 10-årsjubileum
Urfremføring i Oslo Konserthus 5/11-94 med kor fra Oslo Barne- og Ungdomskorforbund
N.M.O.
10651
1993
S. Eielsen
I will praise you, O Lord
Psalm 9, 1+10+2
SSAA con div
Engelsk
Bestilt av Spillum Damekor, Namsos Urfremføring i Namsos Kulturhus 18.okt -92 med komponisten som dirigent
Cantando
C0505 til CO512
1991
S. Eielsen
De umulige
Tekst: Gunnar Roalkvam
SATB
Norsk
8 sanger: De umulige C0511, Kan eg gjørr någe med det? C0505, Mange bler møje C0506, Individualisten C0507, Eineren EInar C0508, Ongane vett det C0510, Snøklokker C0510, Tidå har tid te adle C0512
Bestilt av Stavanger Sosialistiske Kor med støtte av Rikskonsertene Urfremføring Folken, Stavanger 10. mars -90
NMI
1990
S. Eielsen
High Flight
(2. pris Kjerulf-konkurransen 1990)
TTBB
Norsk
NMI
1990
S. Eielsen
No plantar kvinna m/obligat klarinett i A
(Tekst: Halldis Moren Vesaas)
SSAA
Norsk
N.M.O.
10308
1990
S. Eielsen
This is the day the Lord has made (Psalm 118, 24+29)
SATB
Engelsk
N.M.O.
10139 A Partitur B Korstemme
1989
S. Eielsen
Mange slags-vers (Tekst: Sidsel Mørck)
1. Tanke-vers
2. Spørre-vers
3. Stort og smått-vers
4. Dør-vers
5. Inni-vers
6. Hva-vers
7. Jeg skal bare-vise
8. Kropps-vers
9. Tanke-vers (da capo)
Unisont kor, fløyte, slagverk og piano.
Barne- og ungdomskor
Norsk
NMI
1989
S. Eielsen
det er ikke hjertet
som banker
det er sjelen
som banker på hjertet
Mezzo, klarinett, slagverker
Norsk
6 sanger til tekst av Gunnar Bull Gundersen
Urfremføring Lille Konsertsal, Bjergsted, Stavanger 14/5 -94
N.M.O.
10077
1988
S. Eielsen
Når strie stormar mot deg jagar
(Tekst: Alfred Hauge)
TTBB
Norsk
N.M.O.
9994
1987
S. Eielsen
Den nye songen (Jesaja 42, 10-13)
TTBB
Norsk
N.M.O.
9946
1987
S. Eielsen
Jeg påkalte ditt navn, Herre (Klagesangene 3,55-58)
SATB
Norsk
N.M.O.
9947
1987
S. Eielsen
Kom, lat oss jubla for Herren (Salme 95,1-7)
SATB
Norsk
N.M.O.
9989
1987
S. Eielsen
Mori som song
(Tekst: Aslaug Vaa)
SSAA
Norsk
N.M.O.
9986
1987
S. Eielsen
Når strie stormar mot deg jagar
(Tekst: Alfred Hauge)
SATB
Norsk
N.M.O.
9706
1986
S. Eielsen
Ballade/Voggesong
(Tekst: Åse-Marie Nesse)
SATB
Norsk
N.M.O.
9770
1986
S. Eielsen
The Lord is my shepherd (Psalm 23)
SATB
Engelsk